ASX

ASX系列是高性能开关式交流电源,输出容量范围从1.5kVA至12kVA。同时提供了单相和三相输出的型号。公司对该设备进行了适当的设计,其额定输出值根据输入电源,输出电压,功率因素和温度进行综合所决定。 我们强调要达到低噪音,安装简易且在最小的空间中获得最大的功率。控制和操作性能为测试工程师提供了多功能的应用和简单的使用方法。应用范围从简单的手动控制频率转换到谐波测试和可编辑的暂态仿真。

型号 额定输出容量
(VA)
输出相数 最大输出电压
(VRMS)
输出电流
(ARMS)
输入相数 面板高度
(U)
重量(LBS./KG.)
单阶段模型              
115ASX 1500 132 16 3 65/29.5
120ASX 2000 150/300 20/14 3 75/34
140ASX 4000 135/270 32/16 3Ø* 5 120/54.5
160ASX 6000 132/264 48/16 5 145/66
三阶段模型              
315ASX 1500 132/264 12/6 3 75/34
132 (Vl-N) 4 per Ø
320ASX 2000 150/300 20/12 3 85/38.5
150 (Vl-N) 7 per Ø
345ASX 4500 135/270 36/12 3Ø* 5 145/66
135 (Vl-N) 12 per Ø
360ASX 6000 135/270 48/16 5 145/66
135 (Vl-N) 16 per Ø
390ASX 9000 135/270 72/36 9 224/102
135 (Vl-N) 24 per Ø
3120ASX 12000 135/270 96/48 9 244/111
135 (Vl-N) 32 per Ø

 

具有可选的变压器模型耦合输出电压范围

 


型号
额定输出容量
(VA)
输出相数 最大 输出电压(VRMS) 输出 电流(ARMS) 输入
相数
面板
高度
(U)
重量(LBS./KG.)
单阶段模型       Transformer   Transformer      
      Direct 1:5:1 2:0:1   2:5:1 Direct 1:5:1 2:0:1   2:5:1      
115ASXT 1500 132 198 264 330 16 10.7 8 6.4 3 80/36.4
140ASXT 4000 1Ø/2Ø 135/270 202/404 270/540 338/600 32/16 21.3/10.7 16/8 12.8/6.4 8 245/111.3
160ASXT 6000 1Ø/2Ø 132/270 198/396 264/528 330/600 48/16 32/10.6 24/8 19.2/6.4 8 270/122.8
三阶段模型        Transformer   Transformer      
      Direct 1:5:1 2:0:1   2:5:1 Direct 1:5:1 2:0:1   2:5:1      
345ASXT 4500 1Ø/2Ø 135/270 202/404 270/540 338/600 36/12 24/8 18/6 14.4/4.8 8 265/120
135/234 202/350 270/468 338/585 12/Ø 8/Ø 6/Ø 4.8/Ø
360ASXT 6000 1Ø/2Ø 132/264 198/396 264/528 330/600 48/16 32/10.7 24/8 19.2/6.4 8 270/122.8
132/228 198/343 264/457 330/572 16/Ø 10.7/Ø 8/Ø 6.4/Ø
390ASXT 9000 1Ø/2Ø 135/270 202/404 270/540 338/600 72/36 48/24 36/18 28.8/14.4 13 504/229
135/234 202/350 270/468 330/585 24/Ø 16/Ø 12/Ø 9.6/Ø
3120ASXT 12000 1Ø/2Ø 135/270 202/404 270/540 338/600 96/48 64/32 48/24 38.4/19.2 13 524/238
135/234 202/350 270/468 338/585 32/Ø 21.3/Ø 16/Ø 12.8/Ø