AFX

AFX系列是高功率开关电源,可输出AC,DC和AC+ DC,功率范围从6kVA到150kVA,支持单相、分相和三相输出。AFX系列采用了最新的数字转换技术,15 kVA/kW的机柜仅4U(7”)高,功率密度在行业内是最高的。 主要设计重点是能源效率,便于安装,以及机架空间的最大功率。控制和操作功能提供了高程度的多功能应用且方便操作。应用范围从简单的手动控制频率转换到谐波抗扰度测试和复杂的瞬态仿真。

型号 额定输出容量
(VA)
输出相数 最大输出电压
(VRMS)
输出电流
(ARMS)
输入相数 面板高度
(U)
重量(LBS./KG.)
机架式机型              
360AFX-2L 6000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 16.7 / 8.3 4 112/51
360AFX-4L 6000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 16.7 / 83 4 112/51
390AFX-2L 9000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 25.0 / 13.9 4 112/51
390AFX-4L 9000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 25.0 / 13.9 4 112/51
3120AFX-2L 12000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 33.3 / 16.7 4 112/51
3120AFX-4L 12000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 33.3 / 16.7 4 112/51
3150AFX-2L 15000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 41.7 / 21.0 4 112/51
3150AFX-4L 15000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 41.7 / 21.0 4 112/51
机柜系统              
3180AFX-2L 18000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 50.0 / 27.8 15 320/146
3180AFX-4L 18000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 50.0 / 27.8 15 320/146
3240AFX-2L 24000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 66.7 / 33.4 15 320/146
3240AFX-4L 24000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 66.7 / 33.4 15 320/146
3300AFX-2L 30000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 83.3 / 41.7 15 320/146
3300AFX-4L 30000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 83.3 / 41.7 15 320/146
3450AFX-2L 45000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 125.0 / 62.5 27 435/197
3450AFX-4L 45000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 125.0 / 62.5 27 435/197
3600AFX-2L 60000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 166.7 / 83.3 27 550/249
3600AFX-4L 60000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 166.7 / 83.3 27 550/249
3750AFX-4L 75000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 208.3 / 104.1 27 665/302
3900AFX-4L 90000 1,2,3 Ø 300 (L-N) / 425 250.0 / 125.0 27 780/354